Aanbod gezocht naschoolse kunstcursussen 2018-2019

Gezocht nieuw aanbod naschoolse kunstcursussen schooljaar 2018-2019

Beste Westlandse kunstvakdocenten, kunstscholen en culturele instellingen,

Sinds drie jaar organiseert Westland Cultuurweb naschoolse kunstcursussen op basisscholen in acht verschillende dorpskernen. Het programma is een groot succes, honderden leerlingen hebben al kennisgemaakt met diverse mogelijkheden van kunsteducatie. Muziek, dans, theater, beeldende kunst, literatuur en media, echt alles komt aan bod. Ook in het schooljaar 2018-2019 zal Cultuurweb het programma voorzetten, en daarom zoeken we nieuw aanbod voor de Westlandse kinderen.

De naschoolse cursussen omvatten zes wekelijkse lessen van één uur. De invulling van de cursussen is vrij te bepalen. Uitgangspunt is dat je zoveel mogelijk twee lessen achter elkaar geeft, aan twee verschillende doelgroepen op dezelfde basisschool. De basisscholen hebben behoefte aan een leeftijd dekkend aanbod in een periode; kies dus zoveel mogelijk voor twee of meer cursussen die gezamenlijk voor alle leeftijdsgroepen interessant zijn.
Voor de uitvoering van de cursus is een tarief van € 60,-- per uur beschikbaar. Deze prijs is inclusief reiskosten, voorbereidingstijd en BTW. Voor materiaalkosten kan een aanvullende post aangevraagd worden.

Klik hier voor het formulier om een cursusvoorstel in te dienen.

Hier vind je informatie en voorwaarden voor aanbieders van naschoolse kunstcursussen

Zowel nieuwe als eerder aangeboden cursussen zijn welkom. Cursusvoorstellen moeten uiterlijk 5 maart 2018 worden ingediend door het ingevulde formulier te mailen naar info@westlandcultuurweb.nl.

Het aanbod moet aan de volgende eisen voldoen:

  • De cursus heeft een omvang van zes lessen van één uur.
  • Cursussen kunnen in alle kunstdisciplines worden aangeboden (muziek, theater, dans, beeldende kunst, literatuur, nieuwe media). Cursussen kunnen ook multidisciplinair zijn.
  • De cursussen moeten laagdrempelig (interessant voor een grote groep kinderen en niet te specialistisch) zijn.
  • In de cursussen moet plezier én inhoudelijke kwaliteit samengaan.
  • Kwaliteit van de cursus: de inhoud moet de verbeelding stimuleren, eenvoudige kunstzinnige technieken aanleren en leiden tot een concreet en toonbaar resultaat (een kunstwerk, een danspresentatie of kleine voorstelling, een concertje, een open les, etc.).
  • Kwaliteit van de aanbieder: de aanbieder moet beschikken over een geldig diploma in kunst en/of cultuureducatie dan wel aantoonbaar ruim ervaring hebben in het geven van lessen in kunst en cultuur aan leerlingen tot 21 jaar. Bovendien dienen zij te beschikken over een verklaring omtrent het gedrag (VOG) met betrekking tot onderwijs en educatie aan leerlingen tot 21 jaar.

Op basis van deze criteria selecteert Westland Cultuurweb begin april 2018 het geschikte aanbod voor de scholen. Vervolgens zullen de scholen een brochure ontvangen met het totaaloverzicht van beschikbare cursussen. Zij kiezen begin mei welk aanbod zij volgend schooljaar de school in willen halen. Per blok (periode tussen vakanties) kiest de school twee cursussen van één aanbieder.
In de loop van mei zal bekend zijn welk aanbod ingekocht zal worden en ontvang je hierover bericht. Een cursus gaat definitief door indien de school in staat is minimaal 7 kinderen te werven voor de cursus.

We hopen dat jullie enthousiast zijn om (opnieuw) deel te nemen aan het naschoolse programma en zien uit naar jullie cursusvoorstellen!

Meld je aan voor:

CultuurCourant
Nieuwsbrief
Man Vrouw

Doelgroep

Docent / leerkracht
Kunst & cultuurliefhebber
Overige

 

Culturele organisatie
Gemeente / overheid