presentaties en publicaties conferentie55

Presentaties Conferentie Kunstkracht 55+ 22 maart 2018:


Beleid Ouderen en cultuur (LKCA)

Zicht op financiering van projecten (LKCA)

Kunst, positieve gezondheid en ouderen (Movisie en LKCA)


Publicaties


Onderzoek 'Age Friendly Cultural Amsterdam' (2017, LKCA in opdracht van Gemeente Amsterdam, afdeling Kunst en Cultuur)

Kunst en positieve gezondheid; een overzichtsstudie van culturele interventies met mensen die langdurig zorg en ondersteuning ontvangen (2017, Movisie, Hogeschool Windesheim, LKCA)  

Wat werkt bij culturele interventies voor ouderen; hoe kunst kan bijdragen aan positieve gezondheid (2018, Wat werkt bij ... dossier, Movisie)