Cultuureducatie in het VO

Sinds 2019 is Cultuurweb actief in het voortgezet onderwijs. Met cultuurcoaches, leernetwerken, talentenjachten en visievorming draagt Cultuurweb bij aan de toegankelijkheid van kunst en cultuur voor alle Westlandse jongeren. Het programma voor het voorgezet onderwijs wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage van de gemeente Westland. Op zoek naar meer informatie? Neem contact op met programmaleider Ilona Rozenboom of cultuurcoach Darila van der Linden.


Cultuurcoaches Darila en Ilona ondersteunen de middelbare scholen bij het versterken van cultuureducatie passend bij hun eigen beleid. Zo wordt ervoor gezorgd dat de aanpak zo goed mogelijk bij de verschillende scholen past. Voor elke school is er een budget beschikbaar om een impuls aan cultuureducatie te geven. Dit kan bijvoorbeeld een studiedag voor het hele team zijn, waarin docenten uit verschillende secties samen vakoverstijgende projecten ontwerpen. Of denk aan het opstarten van een samenwerking met een lokale theater- of muziekschool, waarbij alle leerlingen kennismakingsworkshops krijgen aangeboden en na schooltijd deel kunnen nemen aan een theatergroep op de eigen school. 


Drie keer per jaar organiseren we een leernetwerk, waar de Westlandse kunstvakdocenten, CKV-docenten en cultuurcoördinatoren samenkomen. Tijdens deze bijeenkomsten wordt inspiratie en kennis uitgewisseld en worden nieuwe samenwerkingen gestart. Zodat de scholen niet alleen binnen hun eigen school, maar ook onderling innoveren in cultuureducatie. Eens in het jaar gaan we met z'n allen op excursie naar de landelijke kennisdag van het LKCA. 


Op 1 april 2019 vond de allereerste Spotlight plaats, de talentenjacht die we met WestlandTheater De Naald voor de Westlandse middelbare scholen organiseren. Deze editie was een groot succes waaraan vijf middelbare scholen mee deden. Inmiddels is het aantal deelnemers vergroot en werken wij samen met zeven middelbare scholen: ISW Gasthuislaan, Sweelincklaan, Hoogeland, Irenestraat en Vakcollege en Lentiz Floracollege en Dalton MAVO | Het Groene Lyceum. Na één live finale in de Naald én een online editie i.v.m. corona hebben wij dit jaar besloten het zekere voor het onzekere te nemen en wederom een online versie van de finale te organiseren.
Uiteraard niet zonder een mooie stap vooruit. De scholen werven de deelnemers elk op hun eigen manier: denk hierbij aan een schoolband, een open podium of de inzending van videoclips. Deze 'winnaar' strijdt namens de school in de finale van Spotlight. Met deze finalist(en) nemen wij een professionele videoclip op in De Naald. Deze clip is de daadwerkelijke inzending voor de finale van de talentenjacht. Met onze Spotlight presentator Pepijn Gunneweg én een vakjury wordt op 9 april 2021 via een livestream, de grote winnaar van Spotlight 2021 bekend gemaakt! 


In 2020 werken we aan de verdere ontwikkeling van het programma:

  • Met diverse VMBO-scholen vragen we de impuls cultuureducatie bij het Fonds voor Cultuurparticipatie aan. Zo kunnen zij de komende drie jaar grootschalig investeren in de kwaliteit van cultuureducatie door samenwerking met een culturele instelling. Lees hier meer.
  • We onderzoeken de mogelijkheid om in de toekomst een programma met Kunstpracht-cultuurbelevingen voor het VO te starten.
  • We ontwikkelen een maatwerk begeleidingstraject om VO-scholen te helpen om cultuurbeleid te formuleren.