Westland Cultuurweb - Informatie voor kunstdocenten

Informatie voor kunstdocenten

Westland Cultuurweb is de aanjager van cultuureducatie in het basisonderwijs van de gemeente Westland. Westland Cultuurweb doet dit op twee manieren:

  • Door het zichtbaar maken van het cultuureducatieaanbod voor het basis- en voortgezet onderwijs. Elke school in het basis- en voortgezet onderwijs ontwikkelt haar eigen cultuureducatiebeleid en zal hier een eigen invulling en uitwerking aan geven. Naast of in plaats van de actieve kunstbeoefening met Kunstkracht 10 (voor het basisonderwijs) is het mogelijk om gebruik te maken van Westlandse en niet-Westlandse actieve en receptieve cultuureducatie. Dit aanbod voor basisscholen en voortgezet onderwijs is hier te vinden. Je kunt je aanbod hier presenteren door je aan te melden voor deze website en je aanbod up te loaden. 
  • Door het ontwikkelen van Kunstkracht 10, gratis leerlijnen voor het basisonderwijs in zeven kunstdisciplines. Deze pagina biedt meer informatie over Kunstkracht 10 en de mogelijkheden om hier als kunstvakdocent in te werken.

 

Kunstkracht 10

Kunstkracht 10 is een leerlijnenprogramma voor de Westlandse basisscholen. Het bestaat uit in totaal acht leerlijnen waar mee gewerkt kan worden. Het betreft zeven kunstdisciplines en één leerlijn vakoverstijgend werken met cultuureducatie. De zeven kunstdisciplines zijn muziek, dans, theater, beeldende kunst, literatuur & filosofie, erfgoed en media.


Iedere leerlijn bestaat uit vijftien lessen per leerjaar. Deze vijftien lessen zijn verdeeld in drie blokken van vijf lessen:

  • De eerste vijf lessen noemen we de ‘basisreeks’. Dit is een reeks van vijf toegankelijke lessen die thematisch aan elkaar gelieerd zijn. Ze worden volledig gegeven door de leerkracht op school en zijn gratis te downloaden.
  • Hierop volgen de ‘verdiepingsreeks’. Ook deze reeks bestaat uit vijf lessen. De leerkracht geeft de reeks niet helemaal zelf, maar werkt samen met een externe aanbieder om de verdieping in te gaan. De lessen zijn gratis te downloaden. De externe docenten worden door de school ingehuurd.
  • Tot slot zijn er vijf losse workshops. Deze lessen zijn onafhankelijk van elkaar te geven. Een gedeelte van de workshops kan gegeven worden door de leerkracht; voor het andere deel kunnen kunstvakdocenten ingehuurd worden. De lessen zijn gratis te downloaden. De externe docenten worden door de school ingehuurd.

De verdiepingsreeks en de workshops voor groep 1 en 2 zijn gedeeld. Voor deze groepen zijn wel twee basisreeksen ontwikkeld. Bekijk hier het volledige aanbod in Kunstkracht 10.

Aan het begin van het schooljaar 2015-2016 zijn er vijf leerlijnen volledig beschikbaar. Dit zijn de leerlijnen dans, muziek, theater, erfgoed en beeldende kunst. Literatuur & filosofie is gedeeltelijk beschikbaar en wordt in de loop van het schooljaar volledig te downloaden aangeboden. Tegen het einde van het schooljaar zullen ook de leerlijn media en de leerlijn vakoverstijgend werken met cultuureducatie beschikbaar zijn.
Naast de leerlijnen voor het reguliere onderwijs wordt er gewerkt aan leerlijnen voor het speciaal basisonderwijs en voor de voorschoolse educatie.

Lees hier meer over de visie achter Kunstkracht 10. 

 

Externe aanbieders

Voor de verdiepingsreeksen en de workshops zoekt Westland Cultuurweb externe aanbieders. Deze aanbieders kunnen kunstvakdocenten zijn, maar ook lokale harmonieverenigingen, erfgoedwerkgroepen, theaterverenigingen etc.

Je kunt je via onze website oriënteren op welke lessen je aan kunt bieden. Ga daarvoor naar deze pagina. Hier kun je alle lessenreeksen en workshops vinden. Per les wordt er aangegeven welke les extern is. Je kunt je zo oriënteren op welke lessen bij jouw expertise en interesse passen. Nadat je je keuze gemaakt hebt, kun je de volledige lessen ontvangen door ze op te vragen bij Iris Scheffers via ischeffers@westlandcultuurweb.nl. Hierbij ontvang je dan ook een ontwikkelformat. In dit format moet de les die je aan wilt bieden worden ontwikkeld. Het is mogelijk om hier begeleiding te krijgen, neem ook hiervoor contact op met Ilona.

Na het ontwikkelen van de les wordt hij goedgekeurd of krijg je feedback op de inhoud van je les. Na goedkeuring word je als aanbieder gepresenteerd aan de scholen via de website van Cultuurweb. Vervolgens kunnen scholen je benaderen om de les(sen) in te kopen. Hierbij wordt uitgegaan van marktwerking. De gemiddelde prijs van een les is €50.
De scholen zijn dus de opdrachtgevers voor het uitvoeren van de lessen. Cultuurweb bemiddelt en controleert de kwaliteit van de aanbieders en hun lessen. Dat doet Cultuurweb door een controle vooraf in de vorm van een lesplan, en een lesbezoek.

 

Professionalisering

Westland Cultuurweb wil de aanbieders ook ondersteunen in hun professionalisering. Daarom gaat de laatste vraag in het ontwikkelformat over behoefte aan training. Westland Cultuurweb zal op basis van de behoeftes van de aanbieders een training vormgeven die gratis te bezoeken is door de aanbieders van Kunstkracht 10. Bij vragen kun je altijd contact met Iris Scheffers opnemen via ischeffers@westlandcultuurweb.nl.

Meld je aan voor:

CultuurCourant
Nieuwsbrief
Man Vrouw

Doelgroep

Docent / leerkracht
Kunst & cultuurliefhebber
Overige

 

Culturele organisatie
Gemeente / overheid