Extern aanbod - Theater - PO groep 3

Kunstkracht

Vanuit fantasie

Workshop geluid (externe les)
Het doel van deze, door een externe theaterdocent (of muziekdocent) gegeven les, is dat de leerlingen leren om vanuit hun fantasie geluiden in te zetten tijdens een theatrale vertelling. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een zelfverzonnen verhaal waarbij de leerlingen geluiden verzinnen of een fantasievol bestaand verhaal met bestaande geluiden en muziekstukken die zij zelf theatraal kunnen omzetten. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van muziekinstrumenten of attributen waarmee de leerlingen live geluiden maken. Ook kan de externe docent geluidsfragmenten meenemen en laten horen. Het gaat er om dat de fantasie van de leerlingen geprikkeld wordt door het inzetten van geluiden en muziek. De leerlingen leren de geluiden en/of de muziek in te zetten in een theatrale vertelling.

Workshop grime (externe les)
Het doel van deze, door een externe theaterdocent (grimeur) gegeven les, is dat de leerlingen kennis maken met het  grimeren van fantasiefiguren. Zij krijgen uitleg over theatergrime. Ze gaan zelf grimeren en worden ook gegrimeerd. Het gaat bij deze workshop om de fantasie. Met een beetje fantasie kunnen er bijvoorbeeld fantasiebeesten gegrimeerd worden n.a.v. de fantasiedieren die zijn verzonnen tijdens de basislessen. Door het gebruik van kleuren, vormen en bepaalde accenten kunnen deze fantasiedieren ook al karaktertrekken en eigenschappen meekrijgen (zie ook basisles 3 en 4). Bijvoorbeeld een stoere leeuw of een lief poesje, maar denk ook aan de fantasiedieren die de leerlingen tijdens de basislessen al hebben verzonnen of laat de leerlingen speciaal voor deze workshop nieuwe dieren bedenken.

Workshop Fantasie kostuum
In deze les worden kostuums gemaakt voor fantasiefiguren (dit kunnen zowel dieren als wezens zijn; maar het liefst geen bestaande figuren). Eerst worden de fantasiefiguren aangekleed en vervolgens worden er met deze fantasiefiguren een aantal dramaopdrachten uitgespeeld. Allereerst een levend memory spel met bewegingen, daarna wordt er een levend museum gemaakt met deze bijzondere dieren en tot slot wordt er een fantasiedieren bewegingsreeks gemaakt.

Workshop Rekwisieten
In deze les wordt ingegaan op het gebruik van rekwisieten binnen spelsituaties. Eerst worden er korte scènes geïmproviseerd aan de hand van verschillende soorten rekwisieten. Als variant hierop kan verder gebrainstormd worden wat de rekwisieten nog meer allemaal kunnen betekenen. Daarna wordt vooral gefocust op het belang van de plek waar de rekwisieten liggen en wat dat voor betekenis met zich mee brengt. Aan de hand van de plaats van de rekwisieten en natuurlijk het soort rekwisieten verzinnen de leerlingen een korte scène die ze daarna aan de rest van de klas presenteren.

Workshop Decor sokpoppen
In deze les wordt het decor gemaakt voor de Grote Sokpoppenshow. Afhankelijk van wat de gastdocent in de verdiepende lessen van groep 3 kiest om de Grote Sokpoppenshow te presenteren, zal er een decor gemaakt moeten worden. Dit kan in sommige gevallen gewoon een poppenkast zijn, maar ook een aantal tafels of doeken kunnen het decor vormen. Toch is het goed dat de leerlingen leren dat een decor iets extra’s toevoegt aan de spelsituatie en dat de plek waar gepresenteerd wordt en/of die verbeeld wordt een extra dimensie geeft aan het spel. Daarom leren de leerlingen zich eerst in te beelden om op een bepaalde plek te zijn, waarna ze leren met simpele middelen een decor te maken. Pas daarna wordt het decor voor de Grote Sokpoppenshow gemaakt.

Log in om lesmateriaal te downloaden.

Over deze lessenreeks
Discipline Theater
Thema Vanuit fantasie
Doelgroep PO
Niveau Extern aanbod
Aantal lessen 5

Benodigdheden

De benodigdheden worden toegelicht per workshop. Open hiervoor de lesplannen.

Overige informatie

De workshops voor groep 3 staan in het teken van werken vanuit de fantasie. Voor de workshops grime en geluid kunt u een externe aanbieder inhuren. Staat er nog geen aanbieder op de website van Westland Cultuurweb opgenomen? Neem dan contact op met Westland Cultuurweb via irozenboom@westlandcultuurweb.nl.

Mijn Cultuurweb

Log hier in voor je eigen educatieoverzicht of meld je aan.