Extern aanbod - Muziek - PO groep 4

Kunstkracht

Verhalen

Workshop Samba stories (externe les)
In deze les word er door de externe professionals ingegaan op sambamuziek en de bijbehorende kenmerken. Deze worden door de kinderen gehoord, ervaren en beleefd op een zo interactief mogelijke wijze. Aangezien alle verdiepingslessen van groep 4 gericht zijn op programmamuziek (muziek met een verhaal of muziek die dingen, dieren en/of verhalen uitbeeldt) moet ook deze les een verhalend aspect hebben. Het is aan de externe aanbieder om hier waardevolle invulling aan te geven. In deze interactieve les vinden zowel het verhalende aspect en het uitbeelden met klank als de typische sambaritmes en -instrumenten een plek. Hierbij wordt specifiek ingegaan op maat, ritme, tempo, articulatie, melodie, harmonie, motief, thema en programmamuziek. Dit wordt gedaan door middel van associaties, luisteren, bewegen en spelen.

Workshop De Moldau
De leerlingen maken in deze les kennis met het muziekstuk De Moldau. Op deze muziek gaan ze proberen het verhaal te ontdekken en het te verbeelden op papier. De leerlingen maken kennis met de dwarsfluit.

Workshop Danse Macabre (externe les)
In deze les wordt er door een professionele aanbieder een les gegeven met als rode draad de Danse Macabre van Camille Saint Saens. Er moet zo interactief mogelijk worden ingegaan op de opbouw van de muziek, het verhaal bij de muziek in relatie tot het gehoorde, de verschillende instrumenten en hun namen en eventueel wat ze uitbeelden in het verhaal, verschillende sferen en hoe die muzikaal worden uitgebeeld. In de muziek komt een stuk spokenmuziek voor. Hier komt een poppenspel met zelfgemaakte spookpoppen/marionetten (simpele balletje-in een lapje poppen aan een simpel kruis-marionet handvat). Deze poppen kunnen dansen op bepaalde delen van de muziek naar inzicht van de aanbieder. Deze poppen kunnen in de les of van te voren worden gemaakt. De aanbieder voorziet de klas van een stappenplan en materiaaloverzicht om deze poppen te maken. Uiteindelijk wordt er toegewerkt naar een presentatie waarbij de muziek in zijn geheel wordt gebruikt en het verhaal wordt verteld.

Workshop Overal licht
Tijdens deze les wordt het lied ‘Overal licht’ aangeleerd. De leerlingen leren de tekst, de melodie en meespeelpartijen. Dit lied is heel geschikt om tijdens de kerstuitvoering te vertonen.

Workshop Rom bom wat maal ik erom
Deze les maken de leerlingen kennis met een optelliedje. Ieder couplet bevat een nieuw stukje van het verhaal. Gezamenlijk vertolken ze het lied ‘Drie schuintamboers’.

Log in om lesmateriaal te downloaden.

Over deze lessenreeks
Discipline Muziek
Thema Verhalen
Doelgroep PO
Niveau Extern aanbod
Aantal lessen 5

Benodigdheden

De benodigdheden worden toegelicht per workshop. Open hiervoor de lesplannen.

Overige informatie

De workshops voor groep 4 staan in het teken van verhalende muziek. Voor de workshop Samba stories kunt u een externe aanbieder inhuren. Staat er nog geen aanbieder op de website van Westland Cultuurweb opgenomen? Neem dan contact op met Westland Cultuurweb via irozenboom@westlandcultuurweb.nl.

Mijn Cultuurweb

Log hier in voor je eigen educatieoverzicht of meld je aan.