Geschiedenis over 's-Gravenzande is erg leuk

Vereniging Oud 's-Gravenzande

Het onderzoeken en beschermen van historische gebouwen, terreinen, waterwegen, zaken en goederen, alsmede restanten hiervan, zowel boven als onder het maaiveld.
Het verzamelen en in stand houden van historische gegevens en documenten, ook door middel van foto's, dia's, beschrijvingen enz.
Het zonodig in eigendom verwerven van historische zaken
Het geven van voorlichting en informatie.
Het organiseren en steun verlenen bij tentoonstellingen en rondleidingen.
Het zo goed mogelijk samenwerken met bestaande of nieuw te vormen organisaties op historische grondslag, zowel landelijk, regionaal als plaatselijk.
Het bijhouden en verzorgen van een archief.

Contact

Bezoekadres (hoofd)locatie
Heliotroop 11
2691 HJ 's-Gravenzande

Tel: 0174-413073
oudsgravenzande@hotmail.com

Actief in de volgende disciplines

Erfgoed

Mijn Cultuurweb

Log hier in voor je eigen educatieoverzicht of meld je aan.